Milderung's Trend Place

Don'T Leave Home Without Milderung.

Hjälp av en coach

Det finns vissa saker som man kanske har otroligt svårt för själv. Det kan vara att till exempel söka jobb eller utföra någon annan uppgift. Då kan det vara bra att man provar på coachning. Det innebär alltså att man får hjälp med en viss sak. En coach ska se till att man lyckas med ett mål. Så man blir uppmuntrad till att klara av det och man får den hjälp som man behöver för att nå dit. Så det är verkligen bra att man får hjälp med detta om man inte klarar det själv.